Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyboru oferty - Podstawowy kurs języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, realizowany w ramach projektu Hana ve Slezsku. Śląsk na Hanie.

projekt.jpeg 

 

 

„Projekt Hana na Ślasku, Śląsk na Hanie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”

   

   Opole 15.01.2012 r.

  

Ogłoszenie wyboru oferty

 

Podstawowy kurs języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, realizowany w ramach projektu Hana ve Slezsku. Śląsk na Hanie.

 

Treść

Dnia 04.01.2012 r. zostało zamieszczone na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zapytanie o oferty na realizację zamówienia przeprowadzenia podstawowego kursu języka czeskiego dla trzech pracowników Muzeum Wsi Opolskiej. Zamówienie będzie realizowane ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.

Parametry techniczne realizacji zamówienia:

Podstawowy kurs języka czeskiego w mowie i piśmie dla 3 osób (jednocześnie) – 2 spotkania w miesiącu po 2 godz. lekcyjne (razem 4 h) przez cały okres trwania projektu (23 miesiące). Łącznie 46 spotkań po 2 godz. lekcyjne = 92 godz. lekcyjne. Spotkania będą się odbywać w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

   

Termin realizacji zamówienia 

15.01.2012- grudzień 2013

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


1. Biegła znajomość języka czeskiego w mowie i piśmie.

2. Dyplom ukończenia bohemistyki lub filologii słowiańskiej ze specjalizacją bohemistyka, ewentualnie certyfikat uprawniający do nauczania języka czeskiego.

3. Doświadczenie w prowadzeniu kursów, konwersatoriów języka czeskiego (mile widziane zaświadczenia i rekomendacje)

4. Możliwość wystawienia faktury.


Oferty:


Do dnia 10.01.2012 r. zostały złożone na piśmie trzy oferty:

·         ROYAL SCHOOL Centrum Języków Obcych, ul. Katowicka 65, 45-061 Opole, cena brutto 3700,00 zł za 92 lekcje (45 min.)

·         Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, ul. Reymonta 14, 45-066 Opole, cena brutto 11 040,00 zł za 92 lekcje (45 min.)

·         Katarzyna Hanzlik, cena brutto 3394,80 zł za 92 lekcje (45 min.)

   

Wybór oferty:

  • Wybrana została oferta ROYAL SCHOOL Centrum Języków Obcych, której lektor posiadaj odpowiednie doświadczenie i referencje, co powinno zapewnić wysoki poziom świadczonych usług, cena za usługę wynosi 3700,00 zł brutto. Oferta Katarzyny Hanzlik, pomimo że jest tańsza, nie gwarantuje wysokiego poziomu usług, ponieważ w/w jest świeżo upieczoną absolwentką uczelni wyższej i nie posiada odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu tego typu zajęć (brak referencji), ponadto dokument dotyczący wpisu do ewidencji gospodarczej wystawiony jest na inną osobę. 


 

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2012.01.15