Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2021 rok

KONTROLE 2021 rok

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 04.05.2021 – 31.05.2021 r.
 2. Temat:
 1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro.
 2. Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro.
 3. Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 41/2021 z dnia 29.04.2021., wystąpienie pokontrolne nr BKA-I.1711.6.2021.TB.
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w realizacji bieżącej
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Archiwum Państwowe w Opolu
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 08.07.2021 r.
 2. Temat:
 1. Kontrola archiwum zakładowego w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 12/2021 z dnia 28.06.2021.
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w realizacji bieżącej
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 1. Komisja Rewizyjna Sejmiku
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 28.09.2021 r.
 2. Temat:
 1. Kontrola wydatków w Dziale 92.1, Rozdział 92 118.
 1. Dokumentacja - upoważnienie nr 4/2021 z dnia 28.09.2021.
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – nie stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu – brak
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

 1. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 04-05.10.2021 r.
 2. Temat:
 1. Wizytacja w związku z realizacją zadania „Wystawa czasowa: Sąsiedzi – od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha”.
 1. Dokumentacja - pismo nr DPWF.420.48.2020.
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – brak
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w realizacji bieżącej
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.