Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – RZEMIEŚLNIK

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Umowę o pracę na zastępstwo – 1 etat (od 15 czerwca 2022 r.)

Godz. pracy: 7-15.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • posługiwanie się sprzętem mechanicznym przeznaczonym do pielęgnacji zieleni oraz narzędziami ręcznymi,
 • umiejętność posługiwania się drobnymi narzędziami,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,

Mile widziana umiejętność jazdy traktorem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Naprawa i konserwacja muzealiów ruchomych:
  1. czyszczenie i dezynsekcja
  2. reperacja i wymiana uszkodzonych elementów
  3. rekonstrukcja elementów zniszczonych.
 2. Przeprowadzanie remontów bieżących obiektów ekspozycyjnych kubaturowych:
  1. zabiegi impregnacyjne celem likwidacji porażeń przez techniczne i biologiczne szkodniki drewna
  2. usuwanie uszkodzeń mechanicznych i reperacja zniszczonych fragmentów budynków.
 3. Udział w procesie translokacji budynków:
  1. demontaż budynków „in situ"
  2. dezynsekcja, naprawa, rekonstrukcja i konserwacja elementów rozbiórkowych
  3. montaż budynków.
 4. Prace związane z zagospodarowaniem otoczenia obiektów ekspozycyjnych:
 • montaż, naprawa i wymiana obiektów „małej architektury” (płoty, bramy, studnie, ławki itp.).
 1. Wykonywanie prac remontowych i porządkowych przy budynkach zaplecza gospodarczo-socjalnego.
 2. Udział w pracach związanych z organizacją i przebiegiem imprez i wystaw.
 3. Prace gospodarcze na terenie Muzeum m.in. grabienie liści, zbieranie śmieci, drobne naprawy, itp.
 4. Rozliczanie się z pobranych materiałów.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, 2)  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 3) Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  08.06.2022 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Baucz – Specjalista ds. remontowo-budowlanych i Beata Świątek – Zastępca dyrektora w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, nr telefonu 77 4743021; 77 4572349 wew. 104.