Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2020 rok

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 1. Termin przeprowadzenia kontroli – 09.03.2020 – 29.05.2020 r.
 2. Temat:
 1. Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA I 1711.1.2019 z dnia 14.05.2019.
 2. Sprawdzenie prawidłowości realizacji wystąpień (…).
 1. Dokumentacja - upoważnienie 31/2020 z dnia 05.03.2020 r., wystąpienie pokontrolne nr BKA-I.1711.2.2020.DC. 
 2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
 3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w realizacji bieżącej
 4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
 5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
 6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
 7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.