Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa wykrecaków z oczyszczonej słomy żytniej.

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wykrecaków z oczyszczonej słomy żytniej o długości minimalnej 140 cm w następującej ilości:

a) startowe brzegowe - jeżaki – 900 sztuk

b) głowacze do układania na gładko – 3300 sztuk

Razem 4200 sztuk wykręcaków.

Wykręcaki powinny być pakowane w wiązki - 5 sztuk w jednej wiązce.

Bezwzględnie wymagane warunki przyjęcia dostawy - parametry wykręcaków:

 • materiał słoma żytnia, dokładnie wymłócona, sucha, wolna od ziaren, zabrudzeń i chwastów,
 • minimalna długość słomy 140 cm,
 • wykręcaki startowe, brzegowe – jeżaki, ciasno związane powrósłem w odległości 70 cm od równo przyciętej podstawy i obwodzie min. 55 cm mierzonym pod wiązaniem,
 • wykręcaki – głowacze do układania na gładko ciasno związane powrósłem w odległości 20 cm od równo przyciętej podstawy i obwodzie min. 60 cm mierzonym pod wiązaniem.

W ofercie proszę podać ceny netto i brutto jednej sztuki wykręcaka oraz całości dostawy.

Miejsce dostawy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.

Termin złożenia oferty: do 25.11.2020 r.

Termin dostawy wykręcaków:  do 21.12.2020 r.

Termin i sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Sposób składania ofert: elektronicznie  ,
lub faxem 774743021, 774572349.

Osoba do kontaktów: Jacek Matkowski, tel. 668481389

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

W/w zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Rozstrzygnięcie

DOCogłoszenie w BIP_rozstrzygnięcie oferty_dostawa wykręcaków II_stodoła_26.11.2020.doc (24,00KB)