Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa elementów do złożenia regałów magazynowych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów do złożenia regałów magazynowych wg poniższej specyfikacji:

1. Słupek – ramka o wysokości 3,0 m i szerokości 1,1 m – 39 sztuk

2. Rygiel – trawers 40 x 110 mm o długości 3,6 m – 172 szt.

3. Półka z płyty grubości 40 mm o wymiarach 3,6 x 1,1 m – 86 szt.

Dopuszcza się elementy używane w bardzo dobrym stanie.

Oferta powinna uwzględniać całość kosztów łącznie z transportem do miejsca dostawy.

Typ regałów przedstawiono na dołączonej fotografii poglądowej.

W ofercie proszę podać ceny netto i brutto jednej sztuki elementu oraz całości dostawy.

Miejsce dostawy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.

Termin złożenia oferty: do 23.11.2020 r.

Termin dostawy:  do 20.12.2020 r.

Termin i sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Sposób składania ofert: elektronicznie  
lub osobiście w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 174.

Osoba do kontaktów: Jacek Matkowski, tel. 668481389

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

W/w zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

JPEGFotografia poglądowa elementów regału.jpeg (132,56KB)
 

Rozstrzygnięcie

DOCogłoszenie w BIP_rozstrzygnięcie oferty_regały II.doc (25,00KB)