Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie pokrycia strzechą dachu stodoły ze Sternalic usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pokrycia strzechą dachu stodoły ze Sternalic Nr 66 MWO-21/B usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie pokrycia dachu nową strzechą na gładko z wykręcaków z oczyszczonej słomy żytniej o długości minimalnej 1,5 m. Wykręcaki mocowane powrósłem do łat. Przy okapie wykręcaki startowe – jeżaki układane ciasno na sztorc. Kalenicę zabezpieczyć pasem membrany dachowej, na której należy ułożyć zagięte w połowie wykręcaki startowe i przymocować jarzmo dwużerdziowe. Minimalna grubość strzechy 35 cm.

Wykręcaki, membrana i inne materiały, stanowić będą materiał własny wykonawcy.

Parametry techniczne obiektu:

- dach czterospadowy

- konstrukcja drewniana krokwiowo-jętkowa

- nachylenie połaci około 50° ze zmianą nachylenia nad bramą

- rozstaw łat 43 cm

- ilość łat 13

- długość połaci 6,7 m

- wymiary dachu w obrysie okapu 20,7 x 7,3 m

- wysokość dachu 5,7 m

- powierzchnia dachu  350 m2

- wymiary budynku 20,0 x 6,75 m

- wysokość budynku 7,50 m

 

Oględziny obiektu możliwe po uprzednim umówieniu terminu.

Termin złożenia oferty: do 29.07.2020 r. do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faxem 774743021, 774572349, lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)

Termin podpisania umowy: 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Termin realizacji zamówienia – do 15.09.2020 r.

Termin płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury

Osoba do kontaktów: Jacek Matkowski, tel. 668 481 389

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Zdjęcia poglądowe:

 

stodola.jpeg

…………………………………..

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej          w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl,   +48 602 270 772
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu