Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KONSERWATOR (adiunkt, asystent konserwatorski)

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Praca w pełnym wymiarze czasu

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Stanowisko: Konserwator (adiunkt, asystent konserwatorski)

Wymagania:

 • Ukończenie jednolitych studiów magisterskich w zakresie konserwacji dzieł sztuki
 • Wiedza i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i praktycznym konserwacji/restauracji obiektów, zwłaszcza etnograficznych
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz projektowania i realizacji prac badawczych i konserwatorskich
 • Atutem będzie doświadczenie zawodowe w konserwacji, zwłaszcza obiektów etnograficznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Konserwacja i renowacja obiektów etnograficznych w pracowni oraz na terenach ekspozycyjnych
 • Konserwacja zachowawcza oraz naprawy (współpraca z rzemieślnikami)
 • Konserwacja pełna muzealnych obiektów etnograficznych
 • Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej (karty konserwatorskie, dokumentacja opisowo-fotograficzna)

Wymagane dokumenty:

 • Skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
 • CV

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.);

 

Bliższych informacji udziela Elżbieta Oficjalska – kierownik Działu kultury Materialnej i Folkloru; poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00; tel. 774743021; 774572349 wew. 121

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać do dnia  31.07.2020 r. do. godz. 15.00, na adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole lub elektronicznie: 

 

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.