Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. - aktualizacja

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Odtworzenie zagrody rybackiej oraz przystosowanie jej do pełnienia funkcji edukacyjno-wystawienniczych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 775 000,00 zł.

III

2

Koncepcja i wykonanie aranżacji wystawy multimedialnej wraz z montażem wielkogabarytowego akwarium.

Usługa

Przetarg nieograniczony

960 000, zł.

III

3

Remont i rozbudowa systemu wodnego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250 000,00 zł.

IV

4

Postępowanie na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Usługa

Usługa społeczna

220 000,00 zł.

IV