Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana pokrycia z gontu wieży kościoła z Gręboszowa usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę pokrycia z gontu wieży kościoła z Gręboszowa usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Zakres prac obejmuje:

rozbiórkę starego gontu z demontażem instalacji odgromowej i krzyża, wymianę łat o wymiarach 6,0 x 4,0 cm, ułożenie nowego pokrycia z gontu podwójnie z własnego materiału, montaż instalacji odgromowej i krzyża.

Materiał do zastosowania:

·         gont świerkowy łupany ręcznie o szerokości 7 do 14 cm i długości 60 cm układany    podwójnie,

·         gont i łaty zaimpregnowane ciśnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym i ogniochronnym

·         drewno użyte do gontów musi być dobrej jakości, bez sęków,

·         gwoździe do mocowania gontów powinny być wykonane z metalu o dużej odporności na utlenianie.

Parametry dachu:

·         kształt dachu: ostrosłup o podstawie ośmiokąta o boku ok. 2,2 m

·         powierzchnia dachu – ok. 56 m2

·         wysokość wieży do okapu dachu –  ok.12 m.

·         wysokość dachu 5,75 m

·         średni rozstaw łat – 25,0 cm

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto wykonania zadania.

Termin złożenia oferty do 08.05.2020 r.  do godz. 24.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin podpisania umowy: do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Jacek Matkowski, tel. 668 481 389

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

JPEGlogo czechy 2020.jpeg (81,26KB)

zdjęcia poglądowe:
JPEGIMG_20200423_105805.jpeg (129,49KB)
JPEGIMG_20200423_105851.jpeg (117,14KB)
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu