Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obsługa serwisowa - elektryczna na 2020 rok dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonywanie serwisu robót elektrycznych (obsługa i naprawy) w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w terminie od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W ofercie proszę podać cenę stawki za roboczo-godzinę netto uwzględniającą wszystkie składniki cenotwórcze (narzuty). Ceny materiałów będą rozliczane wg dowodów zakupu.

Zakres prac objętych serwisem będzie obejmował:

1. wykonywaniu przeglądów: sprzętu elektrycznego, urządzeń zasilanych w energię elektryczną, instalacji elektrycznej w obiektach zabytkowych i administracyjnych, instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji odgromowych

2. naprawie i konserwacji sprzętu elektrycznego,

3. naprawie i konserwacji rozdzielnic terenowych,

4. naprawie instalacji elektrycznej oświetleniowej w obiektach administracyjnych i zabytkowych,

5. naprawie i  konserwacji oświetlenia zewnętrznego,

6. usuwanie awarii sieci energetycznej zasilającej i oświetleniowej,

7. wykonywaniu doświetleń wystaw czasowych,

8. naprawie i konserwacji instalacji odgromowej,

9. wymianie i naprawie tablic elektrycznych,

10. naprawie maszyn i innych urządzeń elektrycznych,

11. obsłudze imprez plenerowych organizowanych przez muzeum polegających na przygotowaniu sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, montażu i demontażu tymczasowych instalacji elektrycznych do wskazanych punktów oraz usuwania na bieżąco awarii i uszkodzeń,

12. doradztwo techniczne i konsultacje dotyczące zakupu nowego sprzętu i modernizacji istniejącego.

13. wykonywanie wszystkich niezbędnych pomiarów.

 

Osoba do kontaktów: Jacek Matkowski tel. 668481389

Ofertę proszę złożyć elektronicznie na adres:  w terminie do 13.01.2020 r.

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.