Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydruk plansz wystawowych i zaproszeń, z dostawą.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wydruk:

  1. 22 sztuk plakatów o następujących parametrach:

wymiar 100 cm x 70 cm,

papier kreda błysk 135 g,

kolor 4+0 CMYK,

wg projektu własnego;

  1. 100 sztuk zaproszeń o następujących parametrach:

wymiar 10 cm x 21 cm,

papier kreda mat 300 g,

kolor 4+0 CMYK,

wg projektu własnego.

 

Termin składania ofert do 7.11.2019 r.  do godz. 24:00

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia

 

Sposób składania ofert: elektronicznie -  lub osobiście w siedzibie Muzeum.

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty złożenia zamówienia

 

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

 

Osoba do kontaktów: Aleksandra Kośmicka tel. 77 457 23 49 w. 122

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.