Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na stworzenie ścieżki questingowej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na stworzenie ścieżki questingowej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w związku z planowaną realizacją projektu edukacyjnego dedykowanego osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w drugim kwartale 2020 roku.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. stworzenie questu z uwzględnieniem wytycznych dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (publikacja w języku łatwym do czytania tzw. easy-to-read);
  2. opracowanie graficzne ulotki w formacie A4 do DL (99x210 cm);
  3. wydruk guestu (ulotki) w ilości 1.000 szt.
  1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie:

 złożonej oferty cenowej (należy podać cenę netto i brutto zamówienia);

 3 listów referencyjnych/rekomendacyjnych;

 portfolio zawierającego dokumentację z podobnych realizacji.

Termin składania ofert do dnia 3 listopada 2019 r. do godz. 23:59.

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl.

Termin realizacji zamówienia: po otrzymaniu dotacji ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, II kwartał 2020 r.

Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Agnieszka Pawelczyk tel. 77 457 23 49, wew. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.