Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na wydruk materiałów promocyjnych i dydaktycznych, wraz z dostawą, w związku z planowaną realizacją projektu edukacyjnego dedykowanego osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w drugim kwartale 2020 roku.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na wydruk materiałów promocyjnych
i dydaktycznych, wraz z dostawą, w związku z planowaną realizacją projektu edukacyjnego dedykowanego osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w drugim kwartale 2020 roku.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

wydruk plakatów B1

parametry:

 1. format B1 (100x70 cm)
 2. surowiec papier kreda mat 170 g
 3. zadruk jednostronny
 4. kolor, druk 4+0 CMYK
 5. nakład 5 sztuk

wydruk plakatów B2

parametry:

 1. format B2 (70x50 cm)
 2. surowiec papier kreda mat 170 g
 1. zadruk jednostronny
 2. kolor, druk 4+0 CMYK
 1. nakład 50 sztuk

wydruk ulotek składanych A4 do DL w literę "C"

parametry:

 1. A4 do DL w literę "C" (99x210 cm)
 2. surowiec papier kreda mat 130 g
 3. falcowanie
 4. zadruk dwustronny
 5. kolor, druk 4+4 CMYK
 6. nakład 100 sztuk

wydruk ulotek składanych A4 do A5

parametry:

 1. A4 do A5
 2. surowiec papier kreda mat 250 g
 3. bigowanie
 4. zadruk dwustronny
 5. kolor, druk 4+4 CMYK
 6. nakład 200 sztuk

wydruk katalogu 210x210 cm

parametry:

 1. niestandardowy format 210x210 cm
 2. surowiec papier kreda mat 170 g (w środku)
 3. surowiec papier kreda mat 250 g + lakier UV (okładka)
 4. zadruk dwustronny
 5. kolor, druk 4+4 CMYK
 6. ilość stron: ~ 40
 7. nakład 200 egz.

uwagi: 

 katalog z numerem ISBN.

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonej oferty cenowej  (należy podać cenę netto i brutto zamówienia).

Termin składania ofert do dnia 31 listopada 2019 r. do godz. 23:59.

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl.

Termin realizacji zamówienia: po otrzymaniu dotacji ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, II kwartał 2020 r.

Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Agnieszka Pawelczyk tel. 77 457 23 49, wew. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.