Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy – SPECJALISTA DS. REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Umowę o pracę na pełny etat od 01.01.2020 r.

Godz. pracy: 7-15.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie budowlane lub wyższe techniczne: na kierunku budownictwo, architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,

Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ogólny nadzór nad robotami związanymi z realizacją zadań remontowo – budowlanych Muzeum w tym: zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi i zasadami prac budowlano-konserwatorskich,
 • nadzór nad usługami i dostawami robót oraz materiałów budowlano-konserwatorskich, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych wykonywanych na zlecenie,
 • zamawianie usług, negocjowanie warunków umów, kontrole kosztorysów itp.,
 • kontrola terminów, jakości robót i zgodności z charakterem zamawianych robót;
 • kontrola zakresu prac i rozliczanie faktur,
 • nadzór nad stanem technicznym ekspozycji muzealnej i zaplecza techniczno-administracyjnego,
 • udział w organizowanych przeglądach stanu technicznego budynków ekspozycyjnych oraz muzealiów ruchomych i typowanie zakresów napraw,
 • kontrola budynków i urządzeń zaplecza techniczno-administracyjnego oraz infrastruktury technicznej, typowanie zakresów napraw łącznie z prowadzeniem stosownych rejestrów i dokumentacji,
 • wydawanie dyspozycji pobierania materiałów z magazynu i ich rozliczanie zgodnie z obwiązującymi unormowaniami,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych i udział w komisjach,
 • kierowanie brygadą techniczną.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności,

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  25.11.2019 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Beata Świątek - Kierownik Działu Administracyjnego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, nr telefonu 77 4743021; 77 4572349 wew. 104.

 

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.