Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adaptacja tekstu, opracowanie graficzne i wydruk transparentnego katalogu w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”, wraz z dostawą

JPEGsensoryczna wieś.jpeg (43,67KB)
 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na:

Adaptację tekstu, opracowanie graficzne i wydruk transparentnego katalogu w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”, wraz z dostawą.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

format: A4 pionowy

ilość stron: ~ 30

okładka: papier 350 g mat z foliowaniem

środek: papier biały 170 g

oprawa: bindowanie na plastikowy/metalowy grzbiet

ilość: 200 egz.

uwagi: 

 druk transparentny wraz z tekstem (brajl + czarnodruk), poddruki (brajl + kolor), fotografie z opisem (kolor);

 katalog posiada numer ISBN.

  1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów:
  1. oferty cenowej (należy podać cenę netto i brutto zamówienia);
  2. 3 listów referencyjnych/rekomendacyjnych;
  3. portfolio zawierającego dokumentację z podobnych realizacji.
  1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały (tekst, poddruki, fotografie, znaki graficzne) do dnia 31 października 2019 roku.
  2. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Termin składania ofert do dnia 5 października 2019 r. do godz. 15:00.

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub osobiście
w siedzibie Muzeum.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 14 listopada br.

Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Agnieszka Pawelczyk tel. 77 457 23 49, wew. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku
w muzeum”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.