Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert - Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
    w wysokości 464.089,05 zł brutto
  2. Ofertę złożyli;

Lp.

Nazwa firmy

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji

Termin wykonania

1

„Trwały Dom” Waldemar Roguski, ul. Konopnickiej 4,   48-304 Nysa

467.400,00

48 m-cy

31-11-2019

2

Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne, Andrzej Witoń, Wronów 7, 49-345 Skorogoszcz

488.000,00

60 m-cy

31-11-2019

  1. Warunki płatności zawarte w ofercie zgodne z § 4 wzoru umowy.

Oferenci, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonych oświadczeń. Komisja stwierdziła, że wartość złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na podstawie Ustawy PZP art. 93 ust.1, pkt.4) „Zamawiający unieważnia postępowanie lub zwiększa posiadaną kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej”.