Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie i dostarczenie dwóch systemów wystawienniczych o różnych możliwościach aranżacji.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie i dostarczenie dwóch systemów wystawienniczych o różnych możliwościach aranżacji oraz następujących cechach i elementach kompatybilnych ze sobą:

  1. Ramy (ścianki) ekspozycyjne (typu Multi QUBE) o rozmiarach 100 cm szerokości i 200 cm wysokości, wykonane z aluminium z możliwością wypełnienia płytą/szybą i/lub systemem zawiesi. Liczba ram (ścianek) – 10 szt.

Do ram (ścianek) dopasowane powinny być następujące elementy:

  1. łączniki (słupki) o dł. 200 cm pozwalające na ustawianie ram pod kątem prostym względem siebie – 5 szt.
  2. podstawy płaskie (stopy stabilizujące) do ram (ścianek) – 20 szt. (jeśli w kompletach po dwie - 10 kpl.)
  3. systemy linkowe do zawieszania w ramach (ściankach), wyposażone  w  haczyki o zmiennej regulacji wysokości, (kompletne) – 10 kompletów
  4. systemy linkowe do zawieszania w ramach (ściankach), wyposażone  w  haczyki o zmiennej regulacji wysokości; o udźwigu do 20 kg (kompletne) – 10 kompletów
  5. listwy oświetleniowe dwustronne, montowane do ram (ścianek), ledowe (typu Light Board) – 10 szt.
  6. gablotki dopasowane do ram (ścianek), mocowane w ich świetle wertykalnie lub horyzontalnie. Zamykane. Liczba gablot – 5 szt.
  1. Gabloty ekspozycyjne szklane, stojące na cokołach (typu CLASSICS NPP/03); szer. gabloty 60 cm, głębokość gabloty 60 cm, wys. części szklanej gabloty 100 cm, wys. cokołu 70 cm. Zamykane. Liczba gablot – 7 szt.

Do gablot dopasowane powinny być następujące elementy:

  1. półki szklane pasujące wymiarem do szklanych gablot – 7 szt.
  2. oświetlenie gablot w postaci punktów oświetleniowych – 14 szt.

 

Termin składania ofert do 11.06.2019 r., do godz. 24:00

 

Sposób składania ofert: elektronicznie –

faksem nr 77 4743021, 77 4572349 lub osobiście.

Termin realizacji zamówienia: do 24.06.2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Aleksandra Kośmicka, tel: 77 457 23 49, 77 474 30 21, w. 122

Uwaga: Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy i producenta ma na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu równoważnego. Za produkt równoważny uznany zostanie taki sprzęt, który posiada nie gorsze parametry od tych, które zostały podane w opisie parametrów technicznych powyżej, który ma te same cechy funkcjonalne i który opisany jest tymi samymi określeniami technicznymi, które używane są w stosunku do produktu wskazanego w opisie powyżej. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod daną nazwą wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada te same lub wyższe parametry techniczne i dołączyć do oferty karty katalogowe producenta. Dołączanie kart katalogowych nie jest konieczne w przypadku, gdy zostanie zaoferowany produkt ten sam, który został wskazany jako standard w opisie przedmiotu zamówienia

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.