Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. Wyposażenia budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia

Opole, 09.01.2008r.
 
 
MWO-V-215/3/08
 
Zamawiający:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole
 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
 
Dot. „Wyposażenia budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej – dostawa i montaż mebli i wyposażenia”
 
                       
                         Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, przeprowadzonym w dniu 12.11.2007r. wybrano uznając za najkorzystniejszą
 
            ofertę nr 3 złożoną przez firmę:
            Sigma Spółka z o.o.
            ul. Niemodlińska 87
            45-864 Opole,
 
z którą w dniu 09.01.2008r. została zawarta umowa.
 
 
 
Z poważaniem
Jarosław Gałęza
Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu