Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie tablic informacyjnych „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie tablic informacyjnych „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • opracowanie graficzne i wydruk transparentnych tabliczek informacyjnych

parametry:

 1. format 10 cm x 15 cm
 2. przeźroczyste PCV, gr. 0,1 cm
 3. napisy w alfabecie Brajla, standard Marburg Medium, kulki wpuszczane w PCV
 4. jednostronny kolorowy nadruk
 5. ilość 50 sztuk
 6. uwagi: nadruk stanowi nazwa rośliny + logotyp projektowy
 • opracowanie graficzne i wydruk tablicy informacyjnej

parametry:

 1. format 70 cm x 100 cm
 2. PCV, gr. 0,5 cm
 3. druk jednostronny, kolorowy
 4. ilość 1 sztuka
 5. uwagi: nadruk stanowi nazwa projektu + logotyp projektowy
 • opracowanie graficzne i wydruk tablicy informacyjnej

parametry:

 1. format 21 cm x 29,7 cm
 2. PCV, gr. 0,5 cm
 3. druk jednostronny, kolorowy
 4. ilość 1 sztuka
 5. uwagi: nadruk stanowi nazwa projektu + logotyp projektowy
 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów:
 1. oferty cenowej (należy podać cenę netto i brutto zamówienia);
 1. listów referencyjnych/rekomendacyjnych;
 2. dokumentacji fotograficznej (portfolio) z podobnych realizacji.
 3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały (tekst, znaki graficzne) do dnia  15 maja 2019 roku.
 4. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Termin składania ofert do dnia 9 maja 2019 r. do godz. 23.59

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub osobiście
w siedzibie Muzeum.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy / złożenia zamówienia

Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Agnieszka Pawelczyk tel. 77 457 23 49, wew. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

JPEGsensoryczna wieś.jpeg (43,67KB)
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku
w muzeum”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.