Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaprojektowanie i wydruk grafik termoformowanych w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na:

Zaprojektowanie i wydruk grafik termoformowanych w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum”.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

opis:      wykonanie (zaprojektowanie) 4 sztuk matryc oraz 10 sztuk grafik termoformowanych dla każdej matrycy

format: zbliżony do A3

uwagi:  termoformy wykonane na folii PET o grubości od 0,2 mm do 0,3 mm (z kolorowym nadrukiem)

  1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów:
  1. oferty cenowej (należy podać cenę netto i brutto zamówienia);
  1. listów referencyjnych/rekomendacyjnych;
  2. dokumentacji fotograficznej (portfolio) z podobnych realizacji.
  3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały (tekst, znaki graficzne, dokumentację fotograficzną obiektów) do dnia 19 kwietnia 2019 roku.
  4. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2019 r. do godz. 23.59

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub osobiście
w siedzibie Muzeum.

Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy / złożenia zamówienia

Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Agnieszka Pawelczyk tel. 77 457 23 49, wew. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

JPEGsensoryczna wieś.jpeg (43,67KB)
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku
w muzeum”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.