Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydruk i dostarczenie materiałów promocyjnych 44. Jarmarku Wielkanocnego

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na:

Wydruk i dostarczenie materiałów promocyjnych 44. Jarmarku Wielkanocnego, zgodnie z poniższą specyfikacją. 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

•  Wydruk plakatów

parametry:

 1. format A2 (420×594 mm)
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 100 sztuk

•  Wydruk zaproszeń (nieskładanych)

parametry:

 1. format A6 (105×148 mm)
 2. surowiec papier kreda błysk 300 g z lakierem wybiórczym UV 3D na jednej stronie
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 300 sztuk
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
  W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.
 2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć gotowe projekty do dnia 14 marca 2019 roku.
 3. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Termin składania ofert do 10 marca 2019 r. do godz. 23.59

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub osobiście
w siedzibie Muzeum.

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy / złożenia zamówienia

Dostawa: wysyłka wydruków na adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Agnieszka Pawelczyk tel. 77 457 23 49, wew. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego