Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompleksowa obsługa z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy plenerowej pn. 44. Jarmark Wielkanocny

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dnia 14 kwietnia 2019 roku, w godz. 10:00-18:00, Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu organizuje imprezę folklorystyczną pn. 44. Jarmark Wielkanocny. Jedną z atrakcji stanowią występy folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz nabożeństwo w zabytkowym kościele. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy w zakresie obsługi w/w imprezy. 

Oczekujemy ofert zapewniających realizację następujące zadań:

 1. Zamontowanie sceny (o wymiarach ok. 9x11 m) oraz zadaszenia estrady wraz
  z nagłośnieniem i oświetleniem – w sposób zapewniający bezpieczeństwo występującym i widzom.
 2. Realizację nagłośnienia i oświetlenia estrady w trakcie trwania imprezy (riderami zespołów nie dysponujemy, są  to kilku – lub kilkunastoosobowe folklorystyczne zespoły pieśni i tańca).
 3. Realizację nagłośnienia i oświetlenia wewnątrz Kościoła z Gręboszowa wg programu imprezy (kościół jest zabytkowy, drewniany, mieści ok. 40 osób).
 4. Dostarczenie i montaż w/w elementów techniki estradowej najpóźniej do dnia 14 kwietnia b.r. do godz. 08:00.
 5. Obsługę techniczną w dniu imprezy.
 6. Demontaż po zakończeniu imprezy.
 1. Sposób składania ofert:  wyłącznie elektronicznie

lub faksem nr 774743021, 774572349

 1. Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2019 roku, godz. 00:00

Otwarcie ofert odbędzie się  dnia 28 lutego 2019 roku, w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w przeciągu siedmiu dni roboczych od daty otwarcia ofert. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Kontakt:

Dział Udostępniania i Edukacji tel. 77 457 23 49, wew. 114, 115, 214.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.