Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizacja wypieków chleba w zabytkowym piecu piekarniczym w 2019 roku.

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do współpracy - w zakresie realizacji pokazów wypieku chleba w zabytkowym piecu piekarniczym z Rudziczki - w 2019 roku. Jesteśmy zainteresowani prezentacją wypieków chleba na bazie tradycyjnych receptur podczas imprez folklorystycznych, lekcji muzealnych i spotkań okolicznościowych:

  • Jarmark Wielkanocny (kwiecień);                                  
  • Noc Muzeów (maj);                                                
  • Święto plonów-Targi miodów (wrzesień); 
  • Lekcje muzealne pn. Od ziarenka do bochenka (czerwiec, wrzesień); 
  • Spotkania okolicznościowe, biesiady, itp. (cały rok).  

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub faxem pod numerem: 774572349.

Termin składania dokumentów upływa 28 lutego 2019 roku (data dostarczenia oferty).

Wybór ofert odbędzie się  dnia 1 marca 2019 roku, w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w przeciągu siedmiu dni roboczych od daty otwarcia ofert. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.muzeumwsiopolskiej.pl/. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

 Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy
z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

Odpowiedzi na pytania udziela Dział Udostępniania i Edukacji, pod numerami telefonu 77 457 23 49 lub 77 474 30 21 (wew. 114, 115, 214) lub mail: edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.