Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obsługa serwisowa - elektryczna na 2019 rok dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonywanie serwisu robót elektrycznych (obsługa i naprawy) w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w terminie od 01-01-2019 do 31-12-2019 r.

W ofercie proszę podać cenę stawki za roboczo-godzinę netto uwzględniającą wszystkie składniki cenotwórcze (narzuty). Ceny materiałów będą rozliczane wg dowodów zakupu.

Zakres prac objętych serwisem będzie obejmował:

1. wykonywaniu przeglądów: sprzętu elektrycznego, urządzeń zasilanych w energię elektryczną, instalacji elektrycznej w obiektach zabytkowych i administracyjnych, instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji odgromowych

2. naprawie i konserwacji sprzętu elektrycznego,

3. naprawie i konserwacji rozdzielnic terenowych,

4. naprawie instalacji elektrycznej oświetleniowej w obiektach administracyjnych i zabytkowych,

5. naprawie i  konserwacji oświetlenia zewnętrznego,

6. usuwanie awarii sieci energetycznej zasilającej i oświetleniowej,

7. wykonywaniu doświetleń wystaw czasowych,

8. naprawie i konserwacji instalacji odgromowej,

9. wymianie i naprawie tablic elektrycznych,

10. naprawie maszyn i innych urządzeń elektrycznych,

11. obsłudze imprez plenerowych organizowanych przez muzeum polegających na przygotowaniu sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, montażu i demontażu tymczasowych instalacji elektrycznych do wskazanych punktów oraz usuwania na bieżąco awarii i uszkodzeń,

12. doradztwo techniczne i konsultacje dotyczące zakupu nowego sprzętu i modernizacji istniejącego.

13. wykonywanie wszystkich niezbędnych pomiarów.

 

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

Ofertę proszę złożyć elektronicznie na adres: w terminie do 28-12-2018 r