Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Święto Plonów. Targi Miodów – wydruk opracowania graficznego

JPEGczechy.jpeg (80,81KB)
 

W związku z realizacją projektu pn. Kwiaty i bukiety, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy Granice, Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk materiałów promocyjnych imprezy plenerowej pn. VI Święto Plonów. Targi miodów

1.Opis przedmiotu zamówienia:

•  wydruk plakatów

parametry:

 1. format B1
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 100 sztuk

•  wydruk plakatów

parametry:

 1. format A3
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. kolor, druk 4+0 CMYK
 4. ilość 100 sztuk

 

• wydruk zaproszeń (nieskładanych)

parametry:

 1. format A5
 2. surowiec papier kreda błysk 250 g
 3. kolor, druk 4+4 CMYK
 4. ilość 200 sztuk

 

•  wydruk baneru reklamowego

parametry:

 1. wymiar 700 x 130 cm
 2. surowiec frontlit powlekany 510 g
 3. oczka co 50 cm
 4. kolor, druk 4+0 CMYK LATEX
 5. ilość 2 sztuki

 

2. Termin realizacji zamówienia:  do 14 września 2018 roku

3. Sposób składania ofert:

elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

lub faksem: 774743021, 774572349.

4.Tremin składania ofert: do 21 sierpnia 2018 roku, godz. 24:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Osoba do kontaktów:

Agnieszka Pawelczyk tel.77 457 23 49 lub 77474 30 21 w. 214

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.