Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15"

Działając na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pod nazwą: „Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15 usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie zamówienia.