Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie i dostawa wykrecaków słomianych ze słomy żytniej

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
i dostawę wykrecaków słomianych ze słomy żytniej, w następującej ilości:

a) jeżaki – brzegowe 200 szt. (długość min. 1,30 m)

b) głowacze – pozostałe rzędy 2000 szt. (długość min. 1,30 m)

Razem 2200 szt. wykręcaków

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto 1 wykręcaka loco Opole (Muzeum Wsi Opolskiej)

Termin złożenia oferty: do 06-08-2018 r

Termin na dostawę wykręcaków: –  nie później niż do 01-10-2018 r.

Termin płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury

Sposób składania ofert: elektronicznie  ,
faxem 774743021, 774572349, lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)

 

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

 

W/w zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.