Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DRUK ULOTKI REKLAMOWEJ „OŁTARZ STANISŁAWA MAJEWSKIEGO”

JPEGminister.jpeg (628,94KB)
 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na druk ulotki reklamowej wg określonej poniżej specyfikacji:

Format: A3 składany

Kreda mat 300 g/m2

Zadruk: 4+4 dwustronny

Uszlachetnienie: folia mat 1/1

Nakład: 3000 szt.

Plik gotowy do druku zostanie przesłany elektronicznie do zwycięskiego oferenta do 14.09.2018 r.

Termin składania ofert do 04.06.2018 r. do godz. 15.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście .

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena usługi – 60 pkt.
  2. Termin płatności – 40 pkt.
    1. 90 dni – 40 pkt.
    2. 60 dni – 30 pkt.
    3. 30 dni – 20 pkt.
    4. 14 dni – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 100.

Termin realizacji zamówienia: do 21.09.2018 r.

 

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole/

 

Osoba do kontaktów: Bogdan Jasiński tel. 77 457 23 49 w. 120, 606355549

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.