Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH (obsługa sekretariatu i kadr)

Umowa o pracę na zastępstwo na pełny etat z perspektywą stałego zatrudnienia

Praca od 15 marca 2018 r

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość przepisów Kodeksu Pracy,
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie sekretariatu,
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz poczty elektronicznej
 • Obsługa wewnętrznych aplikacji wspomagających procesy kadrowo-płacowe
 • Prowadzenie spraw pracowniczych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych i świadectw pracy,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień,
 • Tworzenie raportów, sprawozdań i zestawień,
 • Redagowanie pism służbowych i dokumentów zgodnie ze standardami Muzeum,
 • Kontakt telefoniczny z petentami.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności,

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, 2)  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 3) Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  9.03.2018 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:

 

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Beata Świątek - Kierownik Działu Administracyjnego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, nr telefonu 77 4743021; 77 4572349 wew. 104.