Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Remont spichlerza ze Sławięcic

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

380 000,00 zł.

II

2

Termomodernizacja budynku techniczno-magazynowego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

600 000,00 zł.

IV

3

Postępowanie na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Usługa

Usługa społeczna

190 000,00 zł.

IV