Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie wydruków wielkoformatowych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie wydruków wielkoformatowych wg następujących parametrów:

Wydruki w pełnym kolorze na spienionej płycie PCV o grubości 5 mm, foliowane - folia mat

Wielkośc zamówienia - 80-90 m2; zróźnicowane formaty

Projekty wydruków będą dostarczane partiami do dnia 22.08.2017 r.

Termin wykonania całości usługi do dnia 31.08.2017 r.

Mile widziane referencje, wcześniesza wspólpraca z instytucjami kultury

 

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

Termin złożenia oferty - 18 sierpnia 2017 r.

Sposób składania ofert: elektronicznie - sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2017 r.

Osoba do kontaktów: Elżbieta Oficjalska, 77 4743021, 774572349

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.