Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydruk materiałów promocyjnych - ofert edukacyjnych i kulturalnych

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wydruk materiałów promocyjnych - ofert edukacyjnych i kulturalnych - zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Wydruk ulotek – oferta edukacyjna:

parametry:

  1. format DL (21 cm x 9,9 cm)
  2. surowiec papier offset 300g
  3. kolor, druk 4+4 CMYK
  4. ilość 2000 sztuk

Wydruk ulotek – oferta kulturalna:

parametry:

  1. format DL (21 cm x 9,9 cm)
  2. surowiec papier offset 300g
  3. kolor, druk 4+4 CMYK
  4. ilość 2000 sztuk

 

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć gotowe projekty po podpisaniu umowy, do dnia 15 marca 2017 roku, w formacie PDF.

2. Termin realizacji zamówienia:  do 23 marca 2017 roku

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie

lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Tremin składania ofert: do 12 marca 2017 roku, godz. 00:00

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Osoby do kontaktów:

Ewa Olbryt tel.77 457 23 49 lub 77474 30 21 w. 115.

Agnieszka Świerczyńska tel. .77 457 23 49 lub 77474 30 21 w 214.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.