Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg Ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki” przeznaczona na działalność gastronomiczną

DYREKTOR  MUZEUM  WSI  OPOLSKIEJ  W  OPOLU

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki”  przeznaczona na działalność gastronomiczną, spichlerz oraz  budynek WC  położonych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (Bierkowice) przy  
ul. Wrocławskiej 174. Umowa najmu stanowi zał. nr 1 do ogłoszenia.

1. Opis lokali użytkowych:

 1. „Karczma u Karola Malajki” stanowi budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem – strychem nieużytkowym, niepodpiwniczony składający się z: sali konsumpcyjnej wraz z zapleczem kuchenno-magazynowym. Łączna pow. użytkowa 181,00 m². Budynek „Karczmy” jest wyposażony  w instalacje: wod.-kan., elektryczną, system SAP, ogrzewanie gazowe oraz wentylację mechaniczną.
 2. Spichlerz z Podlesia o pow. użytkowej 37,50 m², wyposażony w system SAP.
 3. Budynek WC o pow. użytkowej 58,68 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne.

 

2. Wysokość wadium wynosi 2583,00 zł. brutto. Wadium może być wnoszone w gotówce w kasie, bądź przelewem bankowym, na konto bankowe Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, BANK MILLENNIUM 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443.

3. Kwota wywoławcza o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na w/w lokali użytkowych wynosi 10 500,00 zł. netto. Kwota osiągnięta w przetargu stanowić będzie dochód Muzeum. Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT.

4. Wysokość postąpienia nie mniejsza niż 1% kwoty wywoławczej.

5. Dodatkowe ustalenia:

 1. Wyłoniony w drodze przetargu najemca będzie zobowiązany do:
  1. przeprowadzenia remontu budynku „Karczmy” w następującym zakresie:

- naprawa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,

- kafelkowanie ścian i posadzek,

- cyklinowanie i olejowanie podłogi w sali konsumpcyjnej.,

- inne wynikające z uzgodnienia pomiędzy stronami.

 1. wyposażenia budynku „Karczmy” w niezbędny sprzęt taki jak oświetlenie sali konsumpcyjnej, armatura, sprzęt kuchenny,
 2. przygotowanie budynku WC do użytkowania (uzupełnienie armatury według potrzeb).
 1. Termin przeprowadzenia remontu i udostępnienia Karczmy do pełnej działalności: nie dłużej niż 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
 2. Ww. lokale zostaną udostępnione do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu
  z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Halina Szymczewska tet. kom. 668481389,  Beata Świątek tel. kom. 668482046 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00.
 3. Najemca zobowiązany będzie do zawarcia umowy dzierżawy działki stanowiącej załącznik nr 2.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 r. o godz. 900 w Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu, ul. Wrocławska 174, sala konferencyjna  

1) Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 29.08.2016 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – sekretariat- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i dokumentami dotyczącymi przetargu - formularz oświadczenia wg zał. nr 3.
 2. Wniesienia do dnia 29.08.2016 r. do godz. 14.00 wadium na konto bankowe Muzeum Wsi Opolskiej BANK MILLENNIUM87 1160 2202 0000 0000 7039 8443 lub do kasy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174 z podaniem tytułu wpłaty. Kasa czynna w godz. od 8.00 do 14.00 (za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy).

2) Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
 wygra, od zawarcia umowy najmu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników  
 przetargu podlega zwrotowi.

3) Skargę można wnieść w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Dyrektor Muzeum rozpatruje skargę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

7. Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

Zał. 1 – umowa najmu

Zał. 2 – umowa dzierżawy

Zał. 3 – oświadczenie

DOCUMOWA najmu 2016 -KARCZMA.doc (89,50KB)

DOCUMOWA DZIERŻAWY 2016.doc (59,50KB)
DOCoswidczenie.doc (31,00KB)


Załączniki do umowy najmu :

DOCzał. nr 1 do umowy najmu.doc (55,50KB)
DOCXProtokół_3 do umowy najmu.docx (18,22KB)
DOCXProtokół_4 do umowy najmu.docx (18,12KB)
DOCXProtokół_2 do umowy najmu.docx (18,47KB)
 

Załącznik do umowy dzierżawy :

DOCZałącznik nr 3 do Umowy dzierżawy.doc (26,50KB)