Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy inwentaryzacji oraz koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni w Muzeum Wsi Opolskiej

Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy inwentaryzacji oraz koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni w Muzeum Wsi Opolskiej wraz z kosztorysem do załączonej specyfikacji – dotyczących projektu pn.: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności  w Województwie Opolskim”

Wpłynęło 25 odpowiedzi ofertowych – 23 spełniały warunki zawarte w ogłoszeniu. Dwie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Najniższa oferta cenowa – 23 850 zł brutto.

Najwyższa oferta cenowa – 490 000 zł brutto.

 

Projekt “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych

sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.