Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów drewnianych.

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów drewnianych:

1.  belki, krawędziaki  z drewna świerkowego, impregnowane środkiem grzybobójczym „Biotox” oraz środkiem przeciwpożarowym „Fobos M4”, z przeznaczeniem na wykonanie konstrukcji poddasza, loco Muzeum, wg specyfikacji jak niżej:

 

Lp.

Symbol elementu

Nazwa elementu

Rozmiar

cm

Długość

cm

Ilość

szt

Objętość

Klasa drewna

1

B1

Belka

16 x 16

970

10

2,43

C 27

2

B2

Belka

16 x 16

140

6

0,22

C 27

3

B3

Belka

16 x 16

470

3

0,36

C 27

4

B4

Belka

16 x 16

180

1

0,05

C 27

5

W1

Belka

26 x 29

1050

1

0,79

C 27

6

W2

Belka

22 x 22

550

2

0,53

C 27

7

K1

Krokiew

12 x 14

730

36

4,42

C 27

8

J1

Jętka

12 x 14

530

18

1,60

C 27

9

P1

Płatew I

16 x 18

850

2

0,49

C 27

10

P1

Płatew II

16 x 18

870

2

0,50

C 27

11

P1

Płatew III

16 x 18

740

2

0,43

C 27

12

S1

Słupek

16 x 16

250

20

1,18

C 27

13

Z1

Zastrzał

10 x 14

250

12

0,42

C 27

14

M1

Miecz

10 x 12

140

32

0,46

C 27

15

B1

Belka

10 x 12

60

8

0,06

C 27

16

B1s

Belka

12 x 14

360

4

0,24

C 27

17

B2s

Belka

12 x 14

160

2

0,05

C 27

18

B3s

Belka

12 x 14

70

6

0,06

C 27

19

B4s

Belka

12 x 14

120

6

0,10

C 27

20

S1s

Słupek

12 x 14

280

4

0,19

C 27

21

S2s

Słupek

12 x 14

260

2

0,09

C 27

22

Bst

Belka stropowa

21 x 24

1070

7

3,77

C 27

 

 

razem

 

 

 

18,44

 

20

 

Łaty

4 x 5

300,400,430

42, 126, 84

2,00

 

 

2. deski z drewna iglastego (świerk, sosna), impregnowane środkiem grzybobójczym „Biotox” oraz środkiem przeciwpożarowym „Fobos M4” z przeznaczeniem na wykonanie poszycia szczytów, powały oraz pomostu, loco Muzeum, wg specyfikacji jak niżej:

 

 

Nazwa elementu

Szerokość

długość

Ilość

objętość

klasa

1

Deski iglaste obrzynane 40 mm (powała)

25

550

18

1,00

C27

2

Deski iglaste obrzynane 40 mm (powała)

25

500

70

3,50

C27

3

Deski iglaste obrzynane 40 mm (powała)

25

420

11

0,46

C27

4

Deski iglaste obrzynane 40 mm, (podest)

15- 20

500

10

0,40

Kl II

5

Deski iglaste obrzynane 40 mm, (podest)

15- 20

450

10

0,36

Kl II

6

Deski iglaste obrzynane 40 mm, (podest)

15- 20

420

21

0,70

Kl II

7

Deski iglaste obrzynane 28 mm (poszycie szczytów)

20

300

100

1,68

C27

 

Razem

 

 

 

8,10

 

 

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia.

Termin złożenia oferty do 30-12-2015 r

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: do 29 stycznia 2016 r

Sposób płatności: przelew w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.