Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie uziomu słupów oświetleniowych usytuowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie uziomu słupów oświetleniowych w ilości 34 szt. oraz lamp oświetlenia dekoracyjnego
w ilości 4 szt.

Ofertę proszę złożyć na podstawie załączonego przedmiaru. Przedmiar dotyczy nakładów dla uziomu 1 słupa oświetleniowego.

W ofercie proszę podać cenę  netto + VAT wykonania usługi.

Termin złożenia oferty do 16-11-2015 r

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście.

Termin wykonania usługi: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik:

Przedmiar robótPDFPRZEDMIAR_A_UZIOM_SLUP_OSWIETL_SKANSEN_OPOLE_WROCLAWSKA2014K.pdf (29,80KB)