Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MAJĄTEK 2010

nowa podstrona, dodana 2011-10-03

 

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2010 r.
wykazane w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe wynoszą:
 
               A. Aktywa trwałe                                                                       7 486 141,19
                   w tym:                                                                              
            I. Wartości niematerialne i prawne                                                       0,00
 
            II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                    7 486 141,19
                 w tym:
1.       Środki trwałe                                                                            7 331 005,06
w tym:           
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                 1 353 462,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                         5 301 704,79
c) urządzenia techniczne i maszyny                                                   128 393,57
d) środki transportu                                                                         10 164,01
e) inne środki trwałe                                                                       537 280,08
  
2.       Środki trwale w budowie                                                                155 136,13

 

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiadA: Andrzej Antczak
Data wytworzenia: 2011-10-03