Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych 5-letnich

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych 5-letnich

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych, wg poniższego zestawienia:

1. Samoczynne wyłączanie zasilania – 1020 pkt.

2. Badanie instalacji odgromowej – 60 pkt.

3. Badanie rezystancji kabli – 65 pkt.

4. Badanie rozdzielnic terenowych –  21 pkt.

5. Rezystancja izolacji przewodów instalacji elektrycznej – 274 pkt.

6. Badanie przeciwporażeniowych wyłączników różnicowo-prądowych – 59 pkt.

7. Badanie wyłącznika p.poż. – 1 pkt.

Pomiary dotyczą obiektów usytuowanych na terenie Muzeum oraz w jednym obiekcie w Kielczy gmina Zawadzkie.

 

Termin składania ofert: do 24 kwietnia 2015 r do godz. 15.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
lub faksem nr 774743021, 774572349

Termin wykonania pomiarów wraz z dostarczeniem protokołów: 21 dni od daty podpisania umowy.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.