Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MAJĄTEK 2008

 

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2008 r. wykazany w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe:
 
I.  Wartości niematerialne i prawne                                                   8.334,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe:
1. Środki trwałe:
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)             1.686.815,69
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                     5.309.215,45
c. urządzenia techniczne i maszyny                                               129.190,94
d. inne środki trwałe                                                                   624.610,48
2. Środki trwałe w budowie                                                            89.332,68
 
Ogółem aktywa trwałe      7.863.381,43                                                        

 

informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2009-09-21