Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana poszycia dachów – strzecha

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę poszycia dachu (strzecha) „na gładko”, na następujących obiektach usytuowanych na terenie Muzeum:

  1. chałupa z Kozub – pow. dachu 141,0 m²
  2. chałupa z Karmonek Nowych – pow. dachu 131,0 m²

Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego pokrycia, załadunek materiału z rozbiórki do kontenera, wykonanie nowej strzechy wraz z kalenicą z materiału Zleceniodawcy. Sprawy organizacyjno-finansowe związane z zamawianiem kontenera po stronie Zleceniodawcy.

W ofercie proszę podać cenę brutto osobno na każdy dach.

 

Termin składania ofert do 11-11-2014 r

Sposób składania ofert: elektronicznie -  ,
 faxem 774743021, 774572349 lub osobiście.

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Pzp

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.