Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONSERWACJA ROWÓW na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

KONSERWACJA ROWÓW

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

1. Konserwacji potoku Ryjec na odcinku dł. 600,00 mb powyżej zastawki piętrzącej wody Ryjca, o szerokości dna rowu 1,5 m, wg następującego zakresu prac:

a) koszenie skarp na 2,0 m z każdej strony (skoszony porost zostaje na skarpach),

b) odmulenie dna rowu na głębokość do 15 cm maszynowo (namuł pozostaje na skarpach).

Dostępność maszyny do wykonania odmulania jedynie z korony skarpy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wykonawcę.

      2. Konserwacji rowu „F” na odcinku dł. 270,00 mb, o szerokości dna rowu 0,50 m,
wg następującego zakresu prac:

a) koszenie skarp na 1,0 m szerokości z każdej strony (skoszony porost zostaje na skarpach),

b) odmulenie dna na głębokość do 30,0 cm maszynowo (namuł pozostaje na skarpie).

      3. Konserwacji rowu „A” na odcinku dł. 500,00 mb, o szerokości dna rowu 1,5 m, wg następującego zakresu prac:

a) usunięcie samosiejek ze skarp na 3,0 m z każdej strony,

b) odmulenie dna na głębokość do 30,0 cm maszynowo (namuł z odwozem na teren Muzeum – odległość do 1,0 km),

c) wycięcie samosiejek wrośniętych w ogrodzenie z dwóch stron na długości 295,00 m,

d) zrąbkowanie usuniętych gałęzi z odwozem urobku na teren Muzeum – odległość do 1,0 km,

 

 

Termin składania ofert do 22-10-2014 r

Sposób składania ofert: elektronicznie -  , lub faxem 774743021, 774572349

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Pzp

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.