Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aneks nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu nr 8/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Opole, 2014-09-09

 

Aneks nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 nr 8/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej
w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

§1.

W załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 8/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu   się następujące zmiany:

1.  §1 ust.3, pkt. c otrzymuje brzmienie:

     „c) Komisja – rozumie się przez to doraźne komisje powołane przez
     Dyrektora Muzeum”

2.  w §4:

     a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
         „1.Procedurę naboru prowadzi Komisja”
    
b) uchyla się ust. 2, §4
     c) ust. 4 oznacza się jako ust. 2

3. W treści słowo „Kolegium” zastępuje się słowem „Komisja”