Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.”

 

 

Działając na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam Państwa o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pod nazwą: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

 

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

.