Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DYREKTOR MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

JAROSŁAW GAŁĘZA

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum
i jest za nie odpowiedzialny.

Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Muzeum,

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniu oraz nad majątkiem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) przedstawienie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

5) wydawanie w obowiazującym trybie zarządzeń i regulaminów,

6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,

8) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

9) udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa.


informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-10-21