Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2012 rok

 

.

I.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
1.  Termin przeprowadzenia kontroli - od 24,07,2012 do 13,09,2012 r.
2.  Temat – Prawidłowość dokonywania oraz rozliczania wydatków powyżej kwoty 14 000 Euro i stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych na wybranych przykładach, Inwentaryzacja składników majątkowych.
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 135/2012 z dnia 19,07,2012, protokół kontroli z dn. 13.08.2012r ., wystąpienie pokontrolne z dn. 13.09.2012 r. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak
 
 
 
 
Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 
 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: 2012-10-05