Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2008 rok

nowa podstrona, dodana 2009-10-19

I.  Archiwum Państwowe w Opolu
1.  Termin przeprowadzenia kontroli- 22 lipca 2008 r.
2.  Temat - Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji 
     dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 2/08, protokół kontroli Archiwum Zakładowego, zalecenia pokontrolne, prolongata terminu
     wykonania zaleceń pokontrolnych
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia pokontrolne - wykonano
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak
 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
II.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1.  Termin przeprowadzenia kontroli- od 8 grudnia 2008 r. do 12 grudnia 2008 r.
2.  Temat - Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
     i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość
     ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 240000-0954-2848/2008, protokół kontroli, aneks do protokołu kontroli 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia wskazane w protokole kontroli wykonano
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak

 Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 

III. Państwowa Inspekcja Pracy
1.  Termin przeprowadzenia kontroli- 7, 21, 24, 27 listopada 2008 r.; 8, 15 grudnia 2008 r.
2.  Temat - Prawna ochrona pracy oraz przepisy dot. legalności zatrudnienie. Techniczne bezpieczeństwo pracy oraz spełnianie przez 
     wyroby zasadniczych lub innych wymagań.
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 1B-11147-01300-2570/2008, 1D-11165-01300-2654/2008, żądanie z dn. 17.11.2008 r., żądanie
     z dn. 27.11.2008 r., nakazz dn. 17.12.2008 r., protokół kontroli z dn. 15.12.2008 r., wystąpienie z dn. 22.12.2008 r. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Żądania i zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu zostały wykonane
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 

IV.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
1.  Termin przeprowadzenia kontroli - od 9.12.2008 r. do 9.01.2009 r.
2.  Temat - Rozrachunki w zakresie zobowiązań. Struktura i celowość kosztów.
3.  Dokumentacja - upoważnienie nr 218/2008, protokół kontroli z dn. 09.01.2009r., wystąpienie pokontrolne z dn. 19.01.2009r. 
4.  Stwierdzone nieprawidłowości - stwierdzono
5.  Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu zostały wykonane
6.  Skutki finansowe nieprawidłowości - brak
7.  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa - brak
8.  Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej - brak
9.  Zawiadomienie organów ścigania - brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.