Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na obsługę prawną Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ogłasza konkurs ofert na obsługę prawną.
 
Muzeum Wsi Opolskiej jest Wojewódzką Samorządową Instytucją Kultury, podległą Marszałkowi Województwa Opolskiego..
 
Zakres obowiązków kancelarii: zgodnie z ustawą o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r.  nr 10, poz. 65, z poz. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:
 
        1.      Monitoringu uregulowań wewnętrznych w kontekście obowiązującego prawa (w tym: dostosowanie oraz tworzenie nowych 
                 uregulowań do obowiązujących przepisów).
        2.      Sporządzaniu i opiniowanie projektów umów.
        3.      Opiniowaniu umów zawieranych przez Muzeum – na bieżąco.
        4.      Opiniowaniu spraw w zakresie wynikającym z bieżącej działalności Muzeum (ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o
                 muzeach, ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy Pzp., ustawy prawo pracy, ustawy o finansach 
                 publicznych, itp).
        5.      Udzielaniu ustnych i pisemnych porad prawnych.
        6.      Przygotowaniu projektów pism dot. zagadnień prawnych.
        7.      Występowaniu przed sądami i urzędami w sprawach związanych z działalnością Muzeum.
 
    Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy:
           1)      w siedzibie Muzeum - w formie dyżurów, 2 razy w tygodniu tj.  w poniedziałek i czwartek w godz. od 8.00 do 11.00,
           2)      drogą elektroniczną.
 
Oferta powinna zawierać:
1.      Dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność przez kancelarię prawną,
2.      Proponowaną stawkę miesięczną netto + podatek VAT
 
Oferty należy złożyć do 5 lipca 2013 roku do godz. 14.00, w siedzibie Muzeum w Opolu, ul. Wrocławska 174 (sekretariat).
 
Wszelkie informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 14.30 pod nr telefonu 774743021, 774572349 (Grażyna Śliwak).
 
Dyrektor Muzeum zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.
 
Ogłoszony konkurs nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 z poż. zm.).

 

 

nowa podstrona, dodana 2013-06-27 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2013-06-27