Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wybraniu oferty w sprawie zamówienia roll-upów

 

logo

 

Wyniki postępowania w sprawie zamówienia roll-upów
 
Sprawa: Projekt, skład, wydruk i przygotowanie rollupów do wystawy dotyczącej wybranych zagadnień z folkloru Śląska Opolskiego, przeznaczonej do prezentacji podczas Lidoveho Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r. Zadanie realizowane w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.

 

Treść uzgodnień.
 
Dnia 08.08.2012 r. zostało zamieszczone na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zapytanie o oferty na realizację zamówienia projektu, składu, wydruku i przygotowania rollupów do wystawy dotyczącej wybranych zagadnień z folkloru Śląska Opolskiego, przeznaczonej do prezentacji podczas Lidoveho Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r.Zamówienie będzie realizowane ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.
Parametry techniczne realizacji zamówienia:
  • przygotowanie projektu graficznego, składu i wydruk 15 rollupów o wymiarach 200 cm x 85 cm. Rollupy w kasetach ze stojakami. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały niezbędne do wykonania projektu (zdjęcia, logotypy) w wersji elektronicznej, w odpowiedniej rozdzielczości w terminie do 20.08.2012 r..
  • zamawiający ma prawo do nadzoru i korekty projektu graficznego; wydruk roll-upów może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu gotowego projektu przez zamawiającego

 

Termin realizacji zamówienia 
 
20.08 - 6.09.2012
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  
1. Doświadczenie w zakresie realizowania usług o wymienionej specyfikacji
2. Możliwość wystawienia faktury.
   Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
·         Informację o zakresie realizowanych usług (dośw. zawodowe)  
·         kosztorys ofertowy
·         zdjęcia wytwarzanych przez firmę przykładowych rollupów
·         minimum 3 referencje w zakresie projektowania, składu i wydruku rollupów
 
 
Oferty:
 
Do dnia 17.08.2012 r. zostało złożonych na piśmie dziewięć ofert:
·         P.P.H.U Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń cena brutto 2693,70
·         Oleśków Tadeusz Zakład Produkcyjno-Usługowy Celta, ul. Ściegiennego 13, 45-709 Opole, cena brutto 3598,98
·         Piuma Reklama Mirosław Krawczyk, ul. Graniczna 2 , 45-587 Opole cena brutto 2999,97
·         PLAKPOL S.C. Grzegorz Biedal Zenon Biedal, Młynisko 47, 98-350 Bielsko- Biała, cena brutto 2281,65
·         Polskie Centrum Kreacja s.c., ul. Storczykowa 30, 55-040 Bielany Wrocławskie, cena brutto 3819,15
·         GRASP-Drukarnia Sp.z.o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, cena brutto 2767,50
·         3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny, kwota brutto 3321,00
·         Agencja Reklamowa AMT Agnieszka Turek, ul. Dworcowa 2a, 46-053 Lędziny, cena brutto 2573,78
·         Pytlik Kamila HSS Agencja Reklamowa, Budowlanych 46 B, 45-123 Opole, cena brutto 2029,50

z czego ocenie nie podlegała oferta firmy  PLAKPOL S.C. Grzegorz Biedal Zenon Biedal, ze względu na brak zdjęć wykonywanych roll-upów

 

Wybór oferty:
·        Wybrana została oferta Pytlik Kamila HSS Agencja Reklamowa, Budowlanych 46 B, 45-123 Opole, oferującej cenę usługi - cena brutto 2029,50 zł Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

nowa podstrona, dodana 2012-08-20 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogdan Jasiński
Data wytworzenia: 2012-08-20