MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU, UL. WROCŁAWSKA 174, 45-835 OPOLE

TEL/FAX: 0774572349, 0774743021, REGON: 000277180, NIP: 754-11-10-175
KONTO BANKOWE: BANK MILLENNIUM   87 1160 2202 0000 0000 7039 8443

e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, web-site: www.muzeumwsiopolskiej.pl

 

 

 


MWO-V-215/36/06                                                                         Opole 25.08.2006r.

 

 

Do wszystkich oferentów

 

 

dot. Przetargu nieograniczonego na "Budowę budynku administracyjno-recepcyjnego w Muzeum Wsi Opolskiej" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 188 z dnia 25.07.2006r.

 

 

W nawiązaniu do zadanego pytania przez jednego z oferentów, niniejszym pismem wyjaśniamy treść SIWZ:

 

PYTANIE nr 1:

Na podstawie informacji producenta opraw oświetleniowych stwierdzamy brak w przedmiarze dotyczącym instalacji oświetleniowych pozycji zawierających m-z i dostawę nw opraw oświetleniowych:

-          MONITOR OP1-S8TC3N

-          SYSTEM 3000 LALUNA 1x54WLAM

-          FS.3H111EVG

-          FS.4H111EVG

-          DN 140 70 W

-          CO1 236

-          ZU-2W 35/35

 

ODPOWIEDŹ:

Przedmiar robót z uwzględnieniem brakujących pozycji w załączeniu do niniejszego pisma w wersji elektronicznej. Oprawy FS3H111EVG i FS4H111EVG uwzględniono w przedmiarze pod nazwą FS1H i FS2H.

 

                                                                                  z poważaniem

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Przedmiar robót (wersja elektroniczna)